Айтоският бизнесмен Стоян Колев на съд за източване на ДДС

Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд Стоян Колев. Той е обвинен за това, че през периода 14 юли 2012 г. – 30 април 2014 г. в Бургас, пред ТД на НАП – Бургас,

при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал и плащането на данъчни задължения в големи размери – 4 567 лева. 

Парите са дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС. Колев избегнал плащането чрез три отделни месечни справки – декларации, които се изискват по закон.

Бизнесменът е обвинен и за това, че през периода 3 октомври 2014 г. – 3 ноември 2014 г.в Карнобат, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен търговец с търговско дружество, избегнал плащането на данъчни задължения – 346 023 лв. Това направи чрез извършване на сделки със свързани лица по смисъла на ДОПК, като работодател на Д.Й. – работник, заемащ длъжността „продавачи в магазини и демонстратори“, като й продал следните недвижими имота:

1. Апартамент с площ 76,71 квадратни метра в Карнобат, продаден на октомври 2014 г.;

2. Търговски обект със застроена площ от 436 кв. метра в Карнобат, продаден на 3 ноември 2014 г.;

3. Магазин със застроена площ от 113,71 кв. метра в Карнобат, продаден на 3 ноември 2014 г.;

4. Магазин със застроена площ от 49,78 кв. метра в Карнобат, продаден на 3 ноември 2014 г.

Стоян Колев е обвинен и за това, че в периода 24 април 2014 г. – 03 ноември 2014 г. в Айтос, Карнобат, Бургас и Несебър, при условията на продължавано престъпление, подал 14 писмени декларации, които по силата на закон (ДОПК) се дават пред орган на властта – нотариус, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства – че има непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци мита и задължителни осигурителни вноски.

Той е обвинен и за това, че на 23 март 2014 г. в Бургас, като търговец – едноличен търговец с търговско дружество, след като изпаднал в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията по безспорните изискуеми парични задължения, установени с Ревизионен акт, влязъл в сила на 26 февруари 2014 г., не е поискал в периода 26 февруари 2014 г. – 27 март 2014 г. от Окръжен съд – Бургас да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл.227б, ал.1 от НК.

Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си за 15 октомври 2019 г.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови