Собственик на нива си направи незаконно сметище край Бургас

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас извършиха незабавна проверки

във връзка със сигнал, изнесен в медии, за незаконно сметище от строителни отпадъци и гуми, намиращо се между кварталите „Черно море“, „Рудник“ и „Ветрен“. 

При проверката се установи, че строителните отпадъци, намиращи се в имот, който е общинска собственост, са почистени. 

В имот с кадастрален № 07079.17.362 по КККР на Бургас, в който основно са разположени струпаните отпадъци от гуми, е притежание на юридическо лице. РИОСВ – Бургас ще изготви предписание на собственика на имота за незабавно преустановяване изхвърлянето на гуми, както и тяхното предаване на лица, притежаващи необходимите документи по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

След приключване срока на предписанието РИОСВ - Бургас ще извърши повторна проверка.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови