Разпоредено: Оградата на общинския път в Росенец да бъде премахната!

Община Бургас разпореди да бъде незабавно премахната оградата и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица в парк Росенец. 

Става въпрос до спорната улица, която води до резиденцията на Ахмед Доган на нос Чукалята.

Ето какво съобщиха от Община Бургас:

Община Бургас отново категорично заявява, че общинската улица никога не е водила до морския бряг, а до частен терен, което е видно и от актуалната кадастрална карта. 

След решението на Общински съвет, с което беше отменен ПУП за местността Отманли, на 29 юли комисия от Община Бургас извърши проверка  на място и констатира следното: 

- Строителната ограда на строежа не е поставена  съгласно одобрения План за безопасност и здраве. На строежа липсва информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба №  2. 

- На строителната площадка не се извършват тежки строително-монтажни работи. Поставената ограда препятства преминаването през общинския път. 

- Установен е бетониран път през съседен имот- публична държавна собственост, за който в Община Бургас не са издавани строителни книжа. 

Предвид направените констатации е разпоредено: 

o Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица.

o На собственика, строителния надзор и строителя е дадено предписание в седем дневен срок да бъдат представени в Община Бургас съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани. Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите. 

o Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови