В Бургас приеха програма за бездомните кучета

Общинските съветници в Бургас днес приеха Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас за периода 2022 г. - 2026 г.

Необходимостта от разработване на програмата е продиктувана в резултат на изисквания, поставени на България и останалите страни членки на Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване популацията на безстопанствените кучета в населените места.

Стратегическата цел на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас е установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствени кучета, като се гарантира хуманното отношение към тях, опазване здравето и безопасността на хората и чистотата и комфорта на градската среда.

Редуцирането на броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на популацията, съгласно разпоредбите на действащото законодателство, ще се постигне чрез прилагане на ефективен подход масова кастрация. 

На основата на анализа на средата и формулираната стратегическа цел са определени специфичните стратегически цели: прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината; прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и търговията с кучета; повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови