По разпореждане на кмета на Бургас Димитър Николов се извършва мащабно почистване на речни корита и дерета от наноси, натрупани по време на интензивните валежи през този месец.

На 14 януари кметът Димитър Николов поиска да бъде прецизиран и предварително обявен списък с предвидени за подмяна на тръби улици в годишния план на ВиК, за да бъде съобразена с него капиталовата програма на Община Бургас.

Само за няколко часа огромна подкрепа от страна на гражданите получи подписката срещу изграждането на подземен паркинг за сметка на градинката до хотел България.