Околна среда, интегрирано териториално развитие, социален капитал и добро управление – това са приоритетните направления в общинския план за развитие на Община Бургас 2014 г. -   2020 г.

Част от новия облик на града ще бъде жп гарата, която ще бъде напълно модернизирана. Цялостна подмяна на вътрешната и фасадната дограма, саниране на помещенията, изграждане и монтиране на асаньори, които ще бъдат в отговор на всички европейски изисквания, това са част от промените, които ще претърпи гарата.

Това е само част от демонстрациите на българската фрегата „Верни“,които ще бъдат разиграни в открито море на 11 юли 2014 година. Демонстриране на подготовката на военните моряци ще започне с  гасене на голям пожар в морето причинен от нефтен разлив вследствие на терористичен акт в Пристанище Бургас.