Заключителна международна конференция „Иновативни подходи и технологични решения за осигуряване на устойчивост на превантивните мерки срещу бедствия Черноморския басейн“ бе проведена днес в Бургас, в конферентаната зала на хотел „България“.

Проектът "Местните общности в подкрепа на културния туризъм „Пурпурната крепост на Югоизтока" вече се надгражда с друг проект, чрез който до крепостта да достига електричество и всички необходимо за развитието на цялата местност