РИОСВ Бургас спря процедура за строеж на Иракли

Директорът на РИОСВ-Бургас прекрати започналата през 2015 г. процедура по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ съвместена с оценка за съвместимост /ОС/

с предмета и целите на опазвони но защитените зони от мрежата Натура 2000 за обект „Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в поземлени имоти № 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88 и 27454.23.90 по кадастралната карта на с. Емона, местност Кладери, община Несебър” с възложител „Дарс Инвест” ЕООД.

Прекратяването на процедурите по околна среда е във връзка с три последователни отрицателни оценки от страна на Инспекцията на внесените от възложителя Доклади по ОВОС и Доклади по ОС.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови