Районна прокуратура – Поморие протестира присъдата, с която съдът е признал за невиновни двама, подсъдими за причиняване на средна телесна повреда на журналиста Стоян Тончев.

Правителството отпусна допълнителни 157 998 422 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изпълнението на редица инфраструктурни проекти.

След извършената повторна проверка на водоема край Поморие във връзка със сигнал за мъртва риба експертите на РИОСВ-Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)