Мандра мърси река Шиваровска, плаща ежемесечна глоба 2183 лв.

Текуща месечна санкция от 2183 лв. наложи РИОСВ Бургас на “Млечна промишленост Маноя“ ЕООД за замърсяването на река Шиваровска, научи meduzata.com.

Сигнал за бяло вещество и умряла риба в реката в участъка след с. Вресово, община Руен бе получен през юни т.г, след което Бургаската екоинспекция, Басейнова дирекция Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършиха незабавна проверка.

Това не е първото нарушение на мандрата. През 2017 г. отново след проверка по сигнал бе установено заустване на непречистени отпадъчни води с млечно бял цвят. Нерегламентираното заустване става с канал за повърхностни води на производствената площадка, отвеждащ непречистените води директно в реката, съобщиха тогава от РИОСВ.

През септември са извършени 118 проверки на 100 обекта, от които 61 планови, 57 извънредни, съобщи РИОСВ. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 бр. предписания за отстраняване на констатираните нарушения.  

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Бургас са съставени 4 АУАН и издадени наказателни постановления в размер на 3000 лв.

През отчетния период са наложени 7 санкции по чл. 69 от ЗООС,  в т.ч 1 бр. еднократна нарастваща санкция на ПСОВ „Елените“ ЕООД за обект ПСОВ „Елените“ в размер на 1 170 780 лв. и 6текущи месечни санкции. Най-голяма по размер текуща месечна санкция е наложена на “Млечна промишленост Маноя“ ЕООД в размер на 2183 лв. 

Събраните суми от имуществени санкции и глоби през месец септември са в размер на 7953 лв.  От получените суми 80% - 6362.47 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Община Сунгурларе - 2733.26 лв. и Община Бургас - 1900 лв. 

Текст: meduzata.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови