Община Созопол с мерки за облекчаване на бизнеса

Общински съвет Созопол разгледа и взе решения по 27 докладни записки на своето седмо редовно заседание, което се проведе под ръководството на председателя на местния парламент Георги Пинелов.

По традиция в началото на всяко заседание, общинските съветници зададоха въпроси към кмета. Сред обсъжданите теми бяха тези за нерегламентираните сметища и мерките, които общината предприема за тяхното ограничаване. Повод за дискусия бе и освобождаването на служители от общинска администрация, които са на пенсионна възраст. 

Направено бе предложение да бъдат намалени наемите на общинските обекти за двата месеца в извънредно положение. Общинските съветници поискаха да знаят какво е финансовото състояние на общината при положение на оздравителен план и последствията от пандемията.

Кметът Тихомир Янакиев направи отчет пред местния парламент за дейностите, които са извършени в условията на извънредно положение в общината, като бяха упоменати някои от мерките, които общината взема за облекчаване на бизнеса. 

Пример бе даден с таксиметровите шофьори, които ще получат облекчение. В своя отчет, кметът благодари на десетките хора и фирми, които са участвали с дарения, както и на доброволците, които продължават да помагат на хората под карантина. В момента на територията на община Созопол има 27 карантинирани лица. 

Две от докладните  в дневния ред се отнасяха за социалната дейност, като общинските съветници единодушно приеха Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Созопол и Годишен план за действие по изпълнение на  на Общинска стратегия за развитие на социалните услиги в Община Созопол за 2021 година.

Избран бе Обществен съвет съгласно член 35 от Закона за социално подпомагане и член 52 от Правилника за неговото прилагане за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги. 

Негови членове са Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол, Николай Господинов – директор дирекция ФС, Христо Бардуков – началник отдел ОКСДС, Анета Момчилова – общински съветник, Йорданка Димитрова -  ръководител ДСП Созопол, Янчо Георгиев – директор ЦРСИ гр. Черноморец и Росица Карабаджакова – директор ЦНСТДМУ с. Атия.

Общинските съветници гласуваха и приеха промени в разходната част на бюджета на Община Созопол, както и решение за учредяване на банкова гаранция в полза на МОСВ.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови