Ето как ще бъдат похарчени средствата на община Созопол

Предвид въведените ограничителни мерки с цел овладяване на разпространението на COVID-19, кметът на община Созопол г-н Тихомир Янакиев представя онлайн Проектобюджет 2021 на местната общност. 

Във видеото той посочва акцентите в данъчната политика и предстоящите обекти.

Предвидено е увеличение в минимални размери (от 0,10 лв. до 0,30 лв./нощувка) на туристическия данък за категоризирани обекти като събраните средства ще бъдат инвестирани в широкообхватна реклама по различни по вид комуникационни канали, която да популяризира дестинация Созопол и разнообразието от културно-исторически и природни дадености на територията на общината, което от своя страна неимоверно ще повиши туристопотока. 

Предвид Плана за финансово оздравяване, който Община Созопол спазва и с цел запазване и ръст на показателите за финансова стабилност, Проектобюджет 2021 не включва разходи, които финансово не са обезпечени, а едни от перата, в които се предвижда намаление са разходите от фонд работна заплата в дейността общинска администрация, външни услуги и представителни разходи на кмета, които тази година ще бъдат в размер на само 13 000 лв.

Бюджетната рамка е 23 225 000 лв., а капиталовата програма е в размер на 1 972 830 лв. и основните обекти, които залягат в нея са:

- Рехабилитация на ул. "Републиканска" от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. "Одеса" и ул. "Одеса". Ново строителство от ул. "Одеса", изграждане на ул. "Цар Симеон Велики", ул. "Цар Асен Велики" и ул. "Хан Тервел" на гр. Созопол -  58 160 лв.

- Авариен ремонт и изграждане на дъждовната канализационна мрежа по ул."Републиканска" - 622 200 лв.

- Основен ремонт ул."Стара планина", ул."Черно море" с.Равадиново - 188 346 лв.

- Изграждане на улична канализация за квартали 37,38,39,47,48,49 по плана на с.Равадиново - 50 000 лв.

- Проектиране и реконструкция на съществуващ водосток по общински път над река Равадинска – 10 000 лв.

- Улична водопроводна мрежа Крушевец I-ви етап – 35 000 лв.

- Реконструкция и рехабилитация на общински път с. Атия- с. Росен- с. Равна гора -  209 361 лв.

- Изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол – 245 000 лв.

- Проектиране и изграждане на автогара в Черноморец – 100 000 лв.

- Закупуване на репатриращ автомобил – 50 000 лв.

- Изготвяне на транспортен план за организация на движението и паркирането на територията на гр. Созопол – 18 000 лв.

- Текущи ремонти на тротоари и бордюри – 161 300 лв.

Общественото обсъждане на Проектобюджет 2021 е все още в ход, като мнения и препоръки биват набирани както чрез онлайн анкета, така и през фронт офиса и официалния е-mail адрес на Община Созопол до 17:00ч. на 29.01.2021 г.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови