Учени с драстични разминавания за дюните на Каваците

Три екипа с учени заснемали дюните извън морските плажове „Каваците – север“ и „Каваците – юг“, а резултатите от анализа им са коренно различни. 

След посещения на терен едните докладвали, че площта им е 786 квадрата, другите – 31 202 кв. м, а третите – 11 410 квадрата. Това става ясно от данни на служебния екоминистър Росица Карамфилова в отговор на питане от депутата Даниела Божинова. 

По думите ѝ част от експертите не отговаряли на изискванията да правят такива изследвания, тъй като единият бил с експертиза в ядрената безопасност, друг с дисертация по зоология и хидробиология, а трети – специалист по физиология на растенията. 

Единият от въпросите ѝ е какво е наложило наемането на три екипа за една и съща дейност. От МОСВ отговарят, че експертите отговарят на изискванията и посочили, че притежават квалификация по фитоценология и геоморфология, за да изпълнят заданието. 

Допълват, че през 2021 г. е започнала процедурата по създаване на специализирана карта и регистър (СпКР) на пясъчни дюни извън морските плажове „Каваците - север“ и „Каваците - юг“ в землището на Созопол. Тогава ведомството възлага на ботаник фитоценолог проф. Владимир Велев и експерт по геоморфология доц. Красимир Стоянов да посочат място, да определят вида на дюните и да заснемането на границите им. Съгласно проекта им площта на пясъчните дюни е 770 кв.м. 

През януари м. г. бива депозирано писмено възражение от секция „Динамика на бреговата зона“ към Института по океанология  „Фритьоф Нансен“. В него се твърди, че площта на пясъчните дюни в обследвания район е много по-голяма. Комисия в МОСВ взема решение да се извърши повторно заснемане. В периода юни - октомври 2022 г. з МОСВ възлага две посещения на терен на различни екипи от специалисти, но получава като резултат съществени различия между заключенията им. 

„От представената информация от трите заснемания на терен и съответните изготвени проекти на СпКР се констатират сериозни разлики в площта на картиралите дюни, а именно от посещението на терен през м. ноември 2021 г. - 786 кв.м, от м. юни 2022 г. е 31202 кв. м„ а от м. октомври 2022 г. е 11410 кв.м.“, допълва министър Карамфилова. 

В края на март т. г. специализирана комисия в МОСВ, независимо от драстичните разлики в преценката, разглежда само последния проект, според който пясъчните дюни са с обща площ 11 410 кв.м. При обсъжданията е изразено особено мнение, защото са налице сериозни проблеми в административния и научния подход при изработването на специализираните карти и регистри на въпросните пясъчни дюни. 

Сега предстои още едно картиране. Един от мотивите за това е определение на Административния съд в Бургас по повод изработване на подробен устройствен план на имот в „Каваците“. 

Има и писмо от областния управител на Бургас, който е заявил, че ще изготви проект за изменение на така приетата специализирана карта, за което е необходимо МОСВ отново да възложи на експерти да посочат на място вида и границите на дюните в м. Каваци. 

Министър Карамфилова подчертава, че с оглед обективното и еднозначно определяне на границите и вида на дюните извън двата плажа МОСВ е отправило покана до научни институции, които притежават съответния експертен и научен потенциал, да посетят наново района и да определят площта на дюните.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови