Ето как ще бъде изразходван бюджетът на Царево 

19 067 194 лв. е проектобюджетът на община Царево за 2021 г.

Това съобщи кметът Георги Лапчев днес в НЧ „Георги Кондолов“ в морския град. От 10.30 ч бе насрочено обсъждането на проектобюджета, но освен представители на местната администрация и журналисти имаше само двама граждани.

Бюджетът е ориентиран в три направления – издръжка, капиталови разходи и ремонти, социални дейности, като се пада приблизително по една трета за всяко от тях.

Капиталовите разходи /б.р. собствени средства/ са ориентирани към предимно за обекти, които се намират извън общинския център, обясни кметът Лапчев. 

В Лозенец предстои завършване морска градина Лозенец, за което са заделени 0.5 млн.лв. Обектът ще приключи предсрочно преди летния сезон.

В курортното селище ще се извърши и текуща работа – асфалтиране, тротоари, ремонти. Ще бъде реконструирана ул. Смокиня.

Във Варвара най-важният проект – реализиране цялостна водопроводна система, не е заложен в бюджета. Бъдещият проект е на стойност около 1 млн.лв., очакваме да получим финансиране през ЕС програми или държавен бюджет, обясни кметът.

Ще бъде извършено асфартиране, улично осветление, ремонти.

В Ахтопол ще се доизплати част от реконструкцията на центъра, който вече е завършен.

И ту ще има асфалтиране, направа на тротоари, текущи ремонти.

В Синеморец голямото перо разходи е за довършване на административната сграда, която е почти готова. Необходимите средства са 200 хил.лв. 

Ще бъдат извършени и асфалтиране, тротоари, текущи ремонти, стабилизиране на улици

В Царево ще се инвестира предимно през програми ЕС, в момента се работи по три трансгранични програми.

Предстои да се завърши административната сграда, която е на финален етап.

Предстои възстановяване на кораба Горянин, което трябваше да бъде извършено през 2020 г., но бе отложено заради ковид кризата.

От 15 февруари започва брегоукрепване зона Север, централен плаж – широка алея с дамба, което се финансира от държавния бюджет – над 10 млн.лв. Надяваме се да обърне морските течения и да се натрупа пясък, обясни кметът Лапчев.

Завършването на етап 1 от многофункционална спортна зала, се очаква да приключи до летния сезон.

Заложени са средства за нов Медицински център. Преди седмица подписахме меморандум с Пирогов, сега вървим в посока проектиране новия МЦ, припомни кметът. В скоро време ще бъдем свидетели на нов МЦ, който ще носи името Пирогов, който ще бъде постоен с външно финансиране.

***

Приходи местни данъци 2021 – 4 853 300 лв.

Неданъчни приходи 8 259 770 лв.

***

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

"Общи държавни служби" - 2 508 840 лв.

"Отбрана и сигурност" - 230 831 лв.

"Образование" - 4 673 397 лв.

"Здравеопазване" - 461 364 лв.

"Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - 444 280 лв.

"Жил.строителство, БКС и опазване на окол. среда." - 3 974 870 лв.

"Почивно дело, култура и религиозни дейности" - 761 264 лв.

"Икономически дейности и услуги" - 673 990 лв.

ОБЩО ИЗДРЪЖКА ПО ФУНКЦИИ - 13 798 836 лв.

***

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021

Целева субсидия за капиталови разходи - 476 600 лв.

Инвестиционни разходи и текущи ремонти - 2 637 692 лв.

Резерв - 500 000 лв.

Преходен остатък - 1 640 726 лв.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 - 19 067 194 лв.

Текст и снимки: meduzata.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови