Община Царево ще подпомага двойки с репродуктивни проблеми

Община Царево разработи Правила за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Царево, нуждаещи се от инвитро процедури.

Ще бъдат подпомагани двойки с репродуктивни проблеми, като ще се поемат разходите по инвитро процедури.

След обсъждане и приемане от Общински съвет Царево, ще започне и същинското изпълнение на програмата.

Кандидатите - семейства или двойки за финансиране по Програмата следва да отговарят на следните изисквания: 

1. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство; 

2. Жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Царево най-малко 3 години преди подаване на заявлението;

3. Да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права; 

4. Да нямат данъчни задължения към Община Царево; 

5. Да не са поставени под запрещение; 

6. Да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии

7. Жената следва да е на възраст не по-голяма от навършени 50 години към датата на подаване на заявлението.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови