Търси се концесионер за плаж Хижа Черноморец – юг

Срокът на концесията е 15 години с годишно концесионно възнаграждение от 12 хил. лева без ДДС

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морския плаж „Хижа Черноморец - юг", община Варна, съобщи правителственият пресцентър.

Бъдещият концесионер трябва да обезопаси морския плаж и да предостави услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж, посочват от Министерския съвет.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е близо 12 хил. лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от министрите Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи част от морския плаж „Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови