Чуждите туристи през август - румънци, турци, германци

Българите пътували основно за Румъния и Гърция

През август 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 626.6 хиляди, съобщи НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2021 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.1%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.5%, и със служебна цел – 18.4%.

През август 2021 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 174.0 хил., Гърция - 129.2 хил., Румъния - 54.0 хил., Германия - 53.3 хил., Сърбия - 53.3 хил., Република Северна Македония - 24.7 хил., Италия - 20.9 хил., Австрия - 18.6 хил., Франция - 11.8 хил., Чехия - 10.0 хиляди.

През август 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.6 хил., като транзитните преминавания са 40.7% (626.1 хил.) от всички посещения на чужденци в странатач. От общия брой чужденци, посетили България през август 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58.6%, или 901.0 хиляди.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 522.1 хил., или 34.0% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 251.6 хил., или 48.2% от посещенията от тази група.

През август 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели - 47.6%, с цел почивка и екскурзия - 45.1%, и със служебна цел – 7.3%.

Най-много посещения в България през август 2021 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 279.9 хил., Турция - 251.6 хил., Германия - 204.7 хил., Украйна - 103.2 хил., Полша - 66.5 хил., Сърбия - 62.9 хил., Франция - 60.3 хил., Нидерландия - 57.6 хил., Република Северна Македония - 46.3 хил., Чехия - 43.5 хиляди.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови