Министерство на туризма подкрепя сектора с 30 млн. лева

Министерството на туризма ще финансира с 30 млн. лева 2220 заявления по схемата за подкрепа на предприятия в секторите хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска и операторска дейност,

други дейности, свързани с пътувания и резервации, хуманно здравеопазване, артистична и творческа дейност, спортни и други дейности за развлечения и отдих.

Схемата за безвъзмездните плащания за ликвидност в туризма е отворена

Разпределянето на субсидията от 30 млн. лв. в туризма ще става по нова схема

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), съобщиха от туристическото ведомство след като министърът на туризма Христо Проданов подписа заповедта.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати не може да надвишава 20% от този оборот.

Общият брой на кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок, е 2799. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г.

Средствата ще бъдат преведени по банков път в рамките на първата седмица на 2022 година.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови