Хотелският бизнес в България се измъква от спадовете

Хотелският бизнес в България все по-стремително се измъква от спадовете, генерирани в последните две пандемични години.

През първата половина на 2022 г. хотелите реализират положителни резултати. Въпреки че малка част от тях могат да се похвалят с ръст на приходите, половината се радват на по-добра заетост в сравнение с миналата година.

Над половината (53,4%) от хотелиерите в България смятат, че бизнес климатът се е подобрил спрямо същия период през миналата година. Това са част от изводите от национално допитване до мениджъри и собственици на хотели, реализирано от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE).

Около една трета от хотелиерите смятат, че бизнес климатът се е влошил, а 17% са на мнение, че няма промяна. Въпреки тази положителна оценка очакванията са, че до края на настоящата година условията за бизнес по-скоро няма да се подобрят (62%).

Половината от хотелите у нас се радват на по-добра заетост в сравнение с миналата година. За 24% тя е на същото ниво, а при около една трета е намаляла в някаква степен.

31% от анкетираните посочват, че заетостта в базите им е по-висока, а една четвърт я определят като „значително по-висока“. 

Като цяло очакванията как ще се развие заетостта до края на годината са по-скоро позитивни. 65% от собствениците и управителите на места за настаняване очакват ръст спрямо миналата година, най-често в рамките на до 20%. 15% от хотелиерите не очакват промяна спрямо 2021 г., а около една пета от тях предвиждат спад в заетостта.

Допитването на BAHE показва, че повишение на цени на хотелските услуги е налице, но то е далеч по-ниско от „шоковите“ нива, с които се спекулира. 43% от хотелиерите са повишили цените на услугите с между 10 и 20%, а при абсолютно същия процент от тях повишението е в рамките на едва 10% спрямо цените от миналата година – под официалния индекс на инфлацията от 16,9% за юни т.г.

Финансовите данни на хотелиерите сочат, че много малка част от тях могат да се похвалят с ръст на приходите, който да е по-висок от инфлацията. При една трета от тях ръстът е в рамките на 10-20%, при една пета е под 10%, а при 20% от хотелиерите приходите са без промяна спрямо миналата година.

Една трета от хотелиерите очакват бизнесът им да се върне на нивата от 2019 г. за период от три до пет години, а също една трета смятат, че това може да се случи до две години. В сравнение с допитването от миналата година почти двойно нараства делът на респондентите, които са мнение, че нивата от 2019 г. могат да бъдат достигнати в рамките на една година – 19%. Ръст има и при хотелиерите, според които техният бизнес в момента се представя по-добре от 2019 г. – 13,8% спрямо 10% преди една година. 

И през 2022 г. списъкът с предизвикателствата пред бизнеса е дълъг, но докато през миналата година в челото на класацията бяха пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки, днес тя се оглавява от невъзможността за дългосрочно планиране на приходите и разходите (29%), растящата инфлация и ръстът на цените на стоки и услуги (28%), както и недостигът на персонал (26%).

Половината от участниците в допитването са на мнение, че решението е заплатите на персонала да се повишат, така че да станат конкурентни на тези в други сектори. 20% от респондентите виждат решение в привличането на студенти и ученици от горните класове, а по-малко от 10% смятат, че това може да стане с внос на кадри от чужбина.

Като целеви групи туристи болшинството от хотелиерите у нас разчитат едновременно и на българи, и на чужденци (66%), известна част от тях работи главно с чужденци (19%), докато друга част (16%) е насочена основно към българи. 

През първото полугодие на 2022 г. най-голям дял сред чуждестранните туристи заемат гостите от Румъния (67%), следвани от тези от Великобритания (43%), Германия (36%), Полша (36%), Чехия (19%), Македония (10%) и други.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови