Семейни и апартхотели остават без заведения

Предлагат заведения с до 10 места да не подлежат на категоризиране с промени в Закона за туризма

Отпада изискването семейните и апартхотелите да разполагат задължително със заведение за хранене и развлечение. Това предвиждат промени в Закона за туризма, качени за обществено обсъждане.

Промяната се налага заради спецификата на обекта и се предоставя възможност на хотелиера да може сам да преценява необходимостта от наличието на заведение за хранене и развлечение, като по този начин се облекчават малките и средни предприятия, които основно извършват дейност в този вид обекти.

С оглед динамичното развитие на туризма като отрасъл е предложена промяна в класификацията на типовете и видовете места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и тяхното редуциране. Сега те са детайлно изброени и прекомерно дефинирани, което прави по-трудна евентуалната им промяна при желание от страна на хотелиерите и ресторантьорите да се променят според пазарното търсене и тенденции. 

По-конкретно, отпада понятието „типове“ – при местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения и се редуцират видовете. Отменя се разпоредбата, която определя хотелите според периода на експлоатация, териториалното разположение и предназначението и функциите им.

Видовете заведения за хранене и развлечения се редуцират от 31 само на 10 основни вида:

1. ресторант - „една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. механа - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

3. бистро - „една звезда", "две звезди" или "три звезди";

4. закусвалня - „една звезда", "две звезди" или "три звезди";

5. заведение за бързо хранене - „една звезда", "две звезди" или "три звезди";

6. сладкарница - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

7. кафене - „една звезда", "две звезди" и "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

8. бар - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

9. дискотека - "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

10. питейно заведение (винарна, бирария) - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".“

Предвид, че се редуцират видовете места за настаняване се допълва изискването към наименованието да се добави и „вид“. Това обстоятелство дава право на хотелиерите да използват абревиатурата „СПА“ и съответно обозначенията балнеолечебен (медикъл СПА), уелнес и талосатерапия. По този начин лицата ще имат свобода да рекламират обектите като балнеолечебен (медикъл СПА), СПА, уелнес и талосатерапевтичен хотел, ако към него има прилежащ сертифициран център.

Намален e капацитетът на всички заведения за хранене и развлечения, неподлежащи на категоризиране, от 12 места на 10 места, като по този начин се цели равнопоставеност за всички обекти, стимулиране развитието на малки и средни предприятия, както и е съобразено с предложената промяна на видовете заведения за хранене и развлечения.

С промените е предвидена възможност за регистриране на места за настаняване от клас „В“ и в ателиета в жилищни сгради, които се предоставят на туристи за нощувка. В тази връзка, са допълнени и конкретизирани дефинициите за „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“ в ДР.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови