Изтеглете от тук новата бланка за КПП-тата, включени са и земеделците

МВР отново промени бланката за декларациите, с които се преминава през КПП-тата на областните градове.

В нея вече са включени и земеделските производители, които досега можеха да минават и само с регистрацията си като земеделски производител (зелено картонче) или регистрацията на животновъдния обект, без допълнителни документи. Те също ще трябва да попълват необходимия брой декларации.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК НОВАТА БЛАНКА!

Ето какво съобщиха от МВР:

До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури във всички случаи да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

❗За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:

?Представяне на попълнена декларация (налична на интернет страницата на МВР:  

както и на един от следните документи:

? Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г.;

?Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин);

?Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител 

❗Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности; 

❗Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на  агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.

‼️Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“  при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови