Подвеждащо видео от Германия показва ТЕЦ, която постепенно затваря 

Два видеоклипа с кадри от димящи индустриални комини в Германия и Франция се разпространяват в социалните мрежи.

В контекста на протеста на миньорите и енергетиците у нас, клиповете създават внушението, че двете европейски държави не са обект на ограничения, свързани със замърсяването на въздуха, за разлика от българските въглищни централи. Подвеждащите кадри са от рафинерия за петрол във Франция и от въглищна централа в Германия, чието окончателно спиране е предвидено за 2030 г. 

Четете във Factcheck.bg

Видеото с димящи комини действително е от Германия. На него се вижда ТЕЦ „Нойрат“, която работи временно и с непълен капацитет. Причината – спирането на доставките на руски газ към Европа през 2022 г;

Предвидено е всички мощности на централата да бъдат изведени от употреба до 2030 година;

Добивът на въглища от откритата мина Гарцвайлер прогресивно намалява и върху част от площта ѝ се монтират две слънчеви електроцентрали и съоръжения за съхранение на енергия.

В кадрите от Германия се виждат ТЕЦ „Нойрат“ и откритата мина Гарцвайлер. ТЕЦ „Нойрат“ се намира в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Голяма част от централата е изведена от употреба през пролетта на миналата година, но в последствие три допълнителни блока са рестартирани след прекъсването на доставките на руски газ в Европа.

От началото на април 2022 блокове А и B са извадени от експлоатация в съответствие със закона за постепенно премахване на въглищните електроцентрали до 2030. Блок С, F и G са оставени в режим на готовност и са временно върнати на пазара за електроенергия като мярка за засилване на сигурността на доставките на електричество и намаляване на нуждата от газ при производството му. Предвидено е блокове D и Е да работят до 31 март 2024. Всички блокове ще прекратят дейността си през 2030 г.

„Нойрат“ е на второ място сред въглищните централи в Европа по генериране на въглеродни емисии

Според проучване на Ember за 2022 г., енергийният сектор е генерирал 739 милиона тона въглероден диоксид. Това количество отговаря на приблизително половината от общите емисии, регистрирани в системата за търговия с емисии на ЕС (EU-ETS). В сравнение с 2021 г. това е  увеличение от 3%. За 2022 г. черните и лигнитните въглища са отделили 62 % от емисиите на EU-ETS в енергийния сектор. 

Според същите данни, въглищната централа „Нойрат“ се нарежда на второ място по генериране на въглеродни емисии за 2022 г. с над 24 милиона тона въглероден диоксид. 

Централата ще спре да работи през 2030

През януари 2023 г, немската електрокомпания RWE обявява, че ще изтегли постепенното затваряне на всички съоръжения на въглищната централа с 8 години. Така спирането на дейността е предвидено за 2030 г., като RWE не получава допълнителна компенсация за това. На мястото на електроцентралата Нойрат и съседната ТЕЦ Вестфален вече се изгражда 220 мегаватова батерия за съхранение на слънчева енергия.

Откритата мина „Гарцвайлер“

Мината за лигнитни въглища, която се вижда на кадрите в социалните мрежи, стана известна в България и с разпространеното твърдение, че премахват вятърни турбини, за да копаят въглищата под тях.

Във връзка с ускореното извеждане от експлоатация на ТЕЦ „Нойрат“, компанията обявява, че добивът на въглища от откритата мина ще бъде намален почти наполовина, като не са упоменати срокове. 

Тази есен електропроизводителят RWE обяви и монтажа на две фотоволтаични централи, заедно със съоръжения за съхранение на слънчева енергия върху част от площта на откритата мина Гарцвайлер. Над 58 000 фотоволтаични модула са вече инсталирани, а планът е да снабдяват с електроенергия над 7 250 домакинства всяка година.

Въглищните централи са основният източник на въглеродни емисии в Европа, но замърсяването, породено от тяхната дейност намалява паралелно с ограничаването на работата им. Регистрираните стойности на въглеродни емисии от въглища за 2022 г. са с 40% по-ниски от тези преди 10 години.

Връщането в употреба на някои въглищни мощности в следствие на енергийната криза, породена от войната в Украйна, е довело до ограничено увеличение на емисиите. Въглеродните емисии са нараснали с 6% спрямо 2021 г., но са останали по-ниски от тези за 2019 г.

За последните десет години, Германия е намалила емисиите, произведени от въглищна енергия с 37%, а прекратяването на дейността на всички въглищни мощности в страната е предвидено за не по-късно от 2038г.

Проверено:

Кадри от ТЕЦ „Нойрат“ и от мината „Гарцвайлер“ в провинция Северен Рейн-Вестфалия се разпространяват в социалните мрежи с невярното внушение, че Германия не затваря своите въглищни електроцентрали и мини. Пет от общо седем блока на централата са изведени от употреба през пролетта на миналата година. Поради спирането на доставките на руски газ в Европа, три от тях са върнати в употреба. Два блока ще бъдат окончателно спрени през март 2024 г. 

ТЕЦ „Нойрат“ ще спре работата си напълно през 2030 г. Използваният капацитет на мината за лигнитни въглища е намален, като на част от площта ѝ вече са монтирани слънчеви батерии и две слънчеви електроцентрали.