• Бежанците от Украйна не се настаняват в лагери, защото влизат в България легално.

• Бягащите от конфликтите в Близкия изток влизат в България нелегално и подлежат на задържане, докато тече процедурата за предоставяне на закрила.

• Мащабът на настоящата бежанска криза е в пъти по-голям, в сравнение с бежанския поток в периода 2013-2015 г. 

„Няма как да има механизъм в Комисията [бележка от автора: Механизмът за сътрудничество и проверка]. Няколко пъти им казвам, механизмът за България е прекратен 2019 г., защото е изпълнила ангажиментите си по него.“

Депутатите приеха решение за изпращането на военно-техническа помощ за Украйна, както и приеха на първо четене споразумението между България и Украйна за помощта. По време на дебатите в петък (9 декември) народни представители използваха в изказванията си от парламентарната трибуна неверни и подвеждащи твърдения като аргументи “против” изпращането на оръжие на Украйна.