Десетки видеа, публикувани в интернет твърдят, че показват как в китайски и виетнамски фабрики създават неистински ориз. Според описанието работници влагат в машина полиетиленови пликове, които след обработка се превръщат в оризови зърна.

Сградата в Киев, разрушена от ракетен удар в първите дни на войната, действително е възстановена – отначало чрез дарения и личен принос на собствениците, а след това ремонтът е поет от общината в Киев.