Какво трябва да знаем, когато купуваме коледно дръвче? 

„Потребителите трябва да знаят, че законно отсечените коледни дръвчета при продажбата задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина със сериен номер.

Пластината е закрепена под второто разклонение на клоните от върха на дръвчето. Гражданите трябва да закупят коледното дръвче с пластината, защото тя е белег за законния му произход“. 

Това каза инж. Росен Райчев, директор на дирекция „Контрол по опазване на горските територии в Изпълнителна агенция по горите по време на извършена днес проверка в гр. София. 

Пластините могат да бъдат бели с правоъгълна форма и жълти с овална от едната страна форма със серия и шестцифрен номер. Те са за еднократна употреба. Сериите и номерата им се вписват в превозните билети, придружаващи коледните елхи, когато те се транспортират от мястото на добив до търговската мрежа. 

Превозният билет е другият задължителен документ, за който горските служители проверяват търговците. В него се вписва дървесният вид, който се транспортира, номера на контролната пластина, мястото от където са добити дръвчетата, както и данни за търговеца. По този начин всяка една елха може да бъде проследена от къде идва и има ли съответното разрешително за добив.

Глобата, която се налага за незаконна елха за физически лица е от 50 до 3 000 лв., а за юридически лица - от 100 до 5 000 лв. 

Няма незаконно добити коледни елхи, които да се предлагат за продажба в проверените търговски обекти днес, установиха горските инспектори от Агенцията по горите и Регионалната дирекция по горите - София. 

„От началото на декември, когато започнаха проверките на продажбата на коледни дръвчета са установени единични незаконно добити елхи. През миналогодишната коледна кампания бяха конфискувани около 350 незаконно добити дръвчета. 

Тенденцията е за намаляване на тези нарушения. Причина за това е и все по голямото потребление на елхи, които са със закрита коренова система, или в така наречените контейнери, за които не е задължително поставянето на пластините“, уточни инж. Райчев.

Изпълнителна агенция по горите призовава гражданите да бъдат бдителни при покупката на коледни елхи и в случай на съмнение за незаконна търговия, да бъде подаден сигнал на тел. 112, за да се инициира незабавна проверка.