Горски хванаха бракониери в Руен, Долно и Горно Езерово

Горски инспектори от Регионална дирекция на горите – Бургас  съставиха 7 акта за установени административни нарушения

по Закона за горите и  Закона за лова и опазване на дивеча, както и 5 броя констативни протоколи при проверки на обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина.

Нарушенията са констатирани при извършени проверки през настоящата седмица в кварталите Долно и Горно Езерово, Бургас и в землището на с. Руен, община Руен, Бургаска област.

Екипите на Дирекцията са съставили 4 акта по Закона за горите, като два са за транспортиране на незаконно добита дървесина, без превозен билет и контролна горска марка, един за неизправност в записите на обект за складиране, преработка и търговия с дървесина и един  акт за извършване на дейност с бензинов моторен трион в горски територии, от лице без свидетелство за неговото управление.

По Закона за лова и опазване на дивеча, съставените актове за установени административни нарушения са 3 броя  - за ловуване без разрешително за индивидуален лов, ловуване с повече патрони от разрешеното по закон, които са иззети с разписка за отговорно пазене и ловуване от забранено средство за лов, а именно от моторно превозно средство, на фар.