Ето кои са най-добрите лесовъди и горски за 2020 година

Изпълнителна агенция по горите и Съюза на лесовъдите връчиха традиционните награди на най-добрите лесовъди и служители по контрола за 2020 година във връзка с изминалата „Седмица на гората - 2021“. 

Както всяка година отново бяха излъчени номинации за „Служител по контрола върху дейностите по опазване на горските територии за 2020 г“. Трима горски инспектори се откроиха сред номинациите, като 2-то място в страната спечели служител от Регионална дирекция по горите – Бургас. 

Отличен бе инж. Стоян Николов – главен специалист горски инспектор в бургаската дирекция. 

На първо място се класира т.л.Живко Жеков - горски инспектор от Регионална дирекция по горите – Пловдив, а на трето -  т.л.Илиян Неделчев - горски инспектор от Регионална дирекция по горите – Велико Търново.

Инж. Съби Димитров - директор на Държавно горско стопанство – Златоград стана „Лесовъд на годината“, а за негови подгласници бяха определени - инж. Здравка Дейкова – зам.-директор на РДГ Варна, инж. Веска Стойнева – началник отдел в Североизточно държавно предприятие, инж. Петър Мирчев - директор на Държавно горско стопанство – Родопи.

С носител на приза „За цялостен лесовъдски принос” бе удостоен инж. Илия Симеонов от Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян.

Награда „За значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската професия“ се присъди на Юлия Събчева – журналист в списание „Гора“ и д-р инж. Светлозар Михайлов, автор на книга за лесовъдите в Благоевградския край. 

Наградените бяха удостоени с грамоти от името на министъра на  земеделието, храните и горите, г-жа Десислава Танева и грамоти и плакети на Изпълнителна агенция по горите и Съюза на лесовъдите и връчени на церемония в Държавно ловно стопанство – Тракия.