Почистват и залесяват в Природен парк Странджа

Днес служители на ДПП „Странджа“  към Изпълнителната агенция по горите водени от директор инж. Румяна Цвяткова заедно с екипа на ДГС Малко Търново с директор инж. Илия Янгьозов и група доброволци от гр. Бургас почистваха и залесяваха на територията на природния парк. 

В подножието на връх Голямо Градище бяха посадени 90 горскоплодни фиданки и дребнолистна липа. Преди да започне залесяването служители на ДГС Малко Търново показаха на доброволците как се посаждат и отглеждат дървета в гората. 

На друг фронт по пътя от гр. Малко Търново към м. Водицата и около едноименния заслон служителите на горското стопанство в Малко Търново,  дирекцията на ПП „Странджа“ и доброволците почистиха и изнесоха 80 чувала отпадъци.

Изказваме искрени благодарности на инж. Илия Янгьозов за създадената добра организация в днешният ден за почистване, извозване на събраните отпадъци  и залесяване!