Чистиха горите на Странджа в Деня на Земята

По повод 22 април Ден на Земята екип на ДПП „Странджа“ и ДГС Кости към ЮИДП Сливен почистиха  горски територии край с. Синеморец и около параклис „Св.Петка“ по долното течение на р. Велека. 

Изнесени от гората и изхвърлени на сметища бяха 110 чувала боклуци, предимно от пластмасови опаковки.  Мивки, тоалетни чинии, обувки и гумени галоши и ботуши бяха „изпъстрили“ гората.

Днешното почистване освен, че е посветено на Деня на земята беше и инициатива  по повод  наскоро отминалата Седмица на гората.

На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята. Датата 22 април е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. 

Много събития тази година ще бъдат съсредоточени върху действията по климата, повторното залесяване или опазването на биологичното разнообразие. Конкретните активности включват намаляване на въздействието върху храните и околната среда (хранителен отпечатък), глобални почиствания, като направеното днес от нас, грамотност в областта на климата и научни кампании за гражданите.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.  

Директорите на ДПП "Странджа" към Изпълнителната агенция по горите инж. Румяна Цвяткова и на ДГС Царево към ЮИДП Сливен инж. Николай Вълчанов благодариха на всички участвали в днешната инициатива посветена на Деня на Земята 2021.