Бургаски студенти бяха лесовъди за един ден

Студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" бяха Лесовъди за един ден в ПП „Странджа“. 

Младите педагози и икономисти бяха посрещнати от директорите на ПП „Странджа“ и на ДГС Малко Търново инж. Румяна Цвяткова и инж. Илия Янгьозов. С чисто практически упражнения студентите „надникнаха“ в тънкостите на тази древна професията – лесовъд. 

Младите хора разбраха какво е котел и какво е подраст, как се измерват параметрите на дърветата в гората, как се добива дървен материал, а най-интересно им беше маркирането. В заниманията по практика се включи и лесовъдът от ДГС Малко Търново Милен Селиванов. След практическите занимания домакините показаха на студентите природната забележителност „Каменска бърчина“. Разбира се, всички минаха през провиралото, за да се очистят от греховете си.

В края на посещението си младите педагози в местността „Водицата“ имаха занимания по горска педагогика, които ще обогатят техните знания и умения в бъдещата им работа с деца.

От страна на университет "Проф. д-р Асен Златаров" организатори на днешното посещения в ПП „Странджа“ и на територията на ДГС Малко Търново бяха тюторите на специалност Стопанско управление - гл. ас. д-р Петко Янгьозов и Красимира Миланова. А главен водещ на  днешната група студенти беше доц. д-р Златка Димитрова.

След края на днешният емоционален и изпълнен със знания ден двете страни си обещаха бъдещо сътрудничество.