Горски от РДГ Бургас задържаха ремарке с 48 кубика дърва 

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Бургас задържаха ремарке с 48 кубика дъбови дърва за огрев.

При рутинен обход и проверка в землището на с. Крушевец, общ. Созопол, инспекторите забелязват спрян товарен автомобил, натоварен с дърва за огрев от дървесен вид дъб.

Дървесината в размер на 48 куб. м е била без контролна горска марка, водачът на превозното средство не е представил документи, доказващи законния й произход и е бил в готовност за потегляне.

Проверяващите са установили, че дървата за огрев са добити от горски територии, собственост на Община Созопол.

На шофьора на автомобила е съставен акт за нарушение по Закона за горите, а дървесината и ремаркето са задържани от служителите на РДГ – Бургас.

Сезирани са органите на МВР. Работата по случая продължава.

За изминалата седмица в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите Бургас и във връзка с дейността на екипите от горски инспектори на дирекцията са проверени 110 товарни моторни превозни средства, 23 обекти за добив на дървесина, 8 обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, 7 риболовци и 88 физически лица.

Съставените актове по Закона за горите за периода са 4 броя, а общата задържана дървесина 50,8 куб. м.