Гъботворка яде горите до Несебър, водят биологична борба

Експерти от Лесозащитна станция – София през изминалата седмица извършиха контролни проверки на проведеното лесопатологично обследване на насаждения за обезлистване от листогризещи вредители през пролетта на 2021 г., съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

Обследване в иглолистни култури (черен и бял бор) с влошено санитарно състояние извършиха служители на Лесозащитна станция - Варна. В отделни насаждения съхненето е засегнало до 100% от дървостоя. Лабораторните анализи показват, че  към този момент, съхненето е вследствие на патогенни организми.

Извършени са проверки на горските насаждения с проведена биологична борба срещу гъботворка и е установено, че се увеличават обезлистените горски територии в ТП ДЛС Несебър и Община Несебър.

През март т.г. експерти приеха да бъде извършена биологична борба срещу вредителя и бе предписано заразяване с ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga, която е ефективен регулатор.