По два трансгранични проекта работят в Странджа

Служителите от Природен парк Странджа, съвместно с представители на горско стопанство Визе, Турция участваха в обучение и демонстрация за оповестяване на система за гасене на пожари

по проект на МВР - “Европейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион”. 

Експертите от дирекцията се включиха и в дейностите по проект за изграждане на “Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда в Черноморския басейн”. На територията на парка бе поставена станция за замерване на замърсяване на въздуха от прахови частици и химически елементи.