Студенти се обучаваха на терен в ПП Странджа

Експерти от ДПП „Странджа“ проведоха обучителен урок по екология на студенти от Университет по архитектура, строителство и геодезия София в Информационно-посетителски център „Приморска Странджа” Ахтопол. 

По време на посещението бе представен и филмът за Странджа "Вечното завръщане", чието обсъждане обхвана почти два астрономически часа. Запознаването със загадките и очарованието на природата на Странджа продължи и "на терени", в гората  с обсъждания за бъдещи съвместни дейности за подобряване на картографските основи за предоставяне на информация за туризъм и устойчиво местно развитие. 

Коментирани бяха и възможностите за провеждане на студентски практики и обучения на открито, в парковата територия. Това стана при посещение на образователната пътека "Марина река - живият музей на Терциерна Европа". Гостите надникнаха и в дебрите на първия български резерват „Горна Еленица - Силкосия", който тази година става на 90 години.