Фрапантни нарушения при сеч установи внезапна проверка в Странджа

Директорът на Изпълнителна агенция по горите Александър Дунчев, съвместно с РДГ Бургас, извърши внезапна проверка в Природен парк Странджа на 20 юни.

Открити са фрапантни нарушения при извършването на сеч в един от подотделите, съобщи природозащитникът Атанас Русев, който е присъствал на инспекцията.

Ето какво съобщи Atanas Rusev от ДA ЗАПАЗИМ ГОРИТЕ:

В неделя, 20 юни 2021 г. от от директора на Изпълнителна агенция по горите Alex Dountchev, съвместно с РДГ Бургас, беше извършена внезапна проверка в Природен парк Странджа, на която бях поканен  и аз като представител от "Да запазим горите".

Проверката беше внезапна, без никакво предупреждение и не по сигнал. Лично ми дадоха правото да избера произволна гора в рамките на Природен парк Странджа, в която беше издадено позволително за сеч за 2021 г. - в случая абсолютно случайно избрах подотдел 18-з, южно от с. Българи.

По пътя, спряхме на няколко сечища, които проверихме и да, бяха образцови, без никакви забележки, вероятно защото бяха съвсем близо до асфалтовия път.

Точно преди да достигнем до 18-з, вече по калните пътища,  попаднахме на нов извозен път и следвайки го стигнахме до подотдел 18-л: гора от източен бук със 140 годишни вековни дървета, от която трябваше да бъдат добити 239 м3 дървесина.

Още с влизането в сечището установихме редица нарушения, които ще изброя тук:

- над 25 отрязани дървета без КГМ (контролна горска марка), някои от които вековни (ок. 120-140 годишни буки, дъб).

- над 30 домаркирани пъна с пресен спрей, много след провеждането на сечта.

- отворени големи котли без никакъв подраст

- сечта не е провеждана в целия подотдел, а само на удобните места за извозния път, а вида на сечта по позволително за сеч е ПРОРЕЖДАНЕ, което означава равномерно прореждане в цялото насаждение.

- голям брой маркирани, но не отсечени дървета.

- интензивността на сечта на много места е над 50%...

- други

Независимо от горските "неща", моето мнение като човек е, че това там вече изобщо не е гора, камо ли със 140 годишни буки и дъб, а за природен парк изобщо да не говорим. Всъщност оцелелите вековни дървета бяха единици.

УНИКАЛНИ вековни гори в Природен парк Странджа, изсичани по закон, с нарушения, без адекватен контрол по много причини. Това видях там, само за няколко часа, на произволно избрано място.  А около нас, на мястото където бяхме - имаше вековни дървета и на по над 300 години. Вместо съвсем внимателна или абсолютно никаква намеса в този уникален хабитат - видях една мърлява сеч, кал и просто грозния, отвратителен белег на човека върху вечното.