ДГС Айтос с кампания по почистване на горски територии 

Десетки служители на ТП ДГС Айтос взеха участие в кампания по почистване на горски територии, която се проведе на 5 юни 2021 г., по инициатива на стопанството. 

Част от почистените територии се намират около пътните отбивки по протежението на Републикански път IIІ-208, третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, а именно отдели 453,454 и др. През това време на годината, интензивния пътнико-поток е предпоставка за по-силно замърсяване на горските територии, граничещи с пътя.

Ръководството на ДГС Айтос апелира гражданите да се въздържат от изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени за целта места и да бъдат особено бдителни да не създават предпоставки за възникване на пожари!

Нека бъдем отговорни към природата!