Още 5 вековни дървета ще бъдат обявени за защитени в Странджа

Нови  пет  вековни дървета на територията на ПП „Странджа” предстои да бъдат обявени за защитени.

Те се намират в землището на с. Кости, общ. Царево. Три са от вида Странджански дъб /Лъжник/, (Quercus hartwissiana), един Бял бряст (Ulmus laevis) и един Цер (Quercus cerris).

Преди дни беше направен обстоен оглед на предложените дървета от комисия състояща се от експерти на РИОСВ-Бургас, ДПП „Странджа” и ДГС Кости. Описани са всички параметри на вековните индивиди, техните особености и проблеми.

В момента защитените вековни дървета на територията  ПП „Странджа” са 29 на брой.

За последен път, преди година, през м.април бяха обявени за защитени 11 вековни дървета на територията на Природен парк „Странджа”. Това лято тече тяхното ограждане според  изскванията на закона.