Шипоопашата костенурка гостува на ДПП Странджа

В двора на информационно-посетителския център на ДПП "Странджа" към Изпълнителната агенция по горите в Малко Търново бе намерена 13-годишна Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - женска.

Тя е защитен вид по съгласно всички съществуващи национални и международни природозащитни закони.

Затова животинчето е пуснато в гората около Кобареловата воденица.

Шипоопашатата костенурка е вид влечуго, един от четирите европейски представителя на семейството на Сухоземните костенурки. Шипоопашатата костенурка достига до 3 – 4 kg тегло и 28 cm дължина. Много подобна е сродната ѝ шипобедрена костенурка, която също се среща на територията на България.