С международен еколагер ПП Странджа отбеляза Световния ден на околната среда 

В Странджа през тази година Световния ден на околната среда съвпадна с един от дните на международен доброволчески екологичен лагер в природния парк, с участници от 7 държави (България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Литва и Латвия),

повечето от тях които учат или активно се занимават с биология и екология. В по-голямата част от дните си лагерът е организиран на територията на парка. 

Организаторите са от Българска фондация Биоразнообразие, подпомагана също и от нашия екип по време на събитието, а за настаняването на участниците отговорност поеха Държавно горско стопанство "Кости" и сдружението за селски туризъм в с. Бръшлян.

Доброволците и техните организатори от фондацията пристигнаха на 2 юни в с. Кости, като през предходните два дни посетиха най-старата българска защитена територия – резерват “Силкосия”, нестинарското шествие в деня на Св. Костадин на 3 юни в с. Българи, както и черноморското крайбрежие на Природен парк “Странджа” в районите на Ахтопол, устието на р. Велека и с. Варвара. 

В тези места участниците се запознаха с уникалното и неповторимо екологично и културно значение на странджанската природа – не само за България, а и за цяла Европа, като се включиха и в почистването на отпадъци, изхвърлени от недобросъвестни посетители. 

Днес и утре лагерът продължава и във вътрешността на Парка – в районите на с. Бръшлян и гр. Малко Търново, където предстоят нови екоинициативи като работа по отглеждане и окопаване на млада горска култура, дискусия на тема за климатичните промени и др. 

Надяваме се доброволците да останат само с положителни емоции от посещението в Странджа, като със своите действия през това време да помогнат за съхраняването на природата в региона, за което предварително им благодарим! И им пожелаваме някой ден, вече като утвърдени еколози, да дойдат отново тук, където да се включат в каузата по опазване на околната среда – обща цел на всички нас.

Световния ден на околната среда отбелязваме на 5 юни. За първи път през 1974 г. ООН избира тази дата като ден за организиране на дейности по опазване на природата и на инициативи за повишаване информираността на хората по света за този проблем. От тогава насам всяка година на 5 юни се организират всякакви дейности и инициативи за насочване на вниманието на обществото към проблемите на околната среда и към усилията които трябва да бъдат положени за нейното опазване. 

Днес този ден се отбелязва в над 100 държави, разраствайки се до глобална платформа за достигане до хора по целия свят, водена от Програмата на ООН за околната среда (UNEP). Темата на честване е различна всяка година и е съсредоточена върху някой актуален остър екологичен проблем.

През 2023 г. домакин на Световния ден на околната среда е Пакистан, а темата - “Да инвестираме в нашата планета”, насочена към насърчаване на хората да използват времето, ресурсите и ума си, за да направят планетата безопасно и здравословно място за бъдещите поколения.