ИАГ: Август е най-пожароопасният месец

 

Месец август е най-опасният за възникване на горски пожари, показват данни на Изпълнителна агенция по горите. Според статистиката през последните години най-много пожари има към края на лятото, именно през август.

От  началото на този месец в горите на страната са регистрирани 29 пожара, които са засегнали 3 хиляди дка горска територия. Част от тях са върхови и възстановяването им ще отнеме години, коментират експертите. 

Към настоящия момент продължават гасителните действия на двата големи пожара, възникнали в късния следобед на вчерашния ден на територията на Държавно горско стопанство - Бургас в землището на с. Изворище и в района на с. Брястовец, където са съсредоточени всички сили и средства на стопанствата в региона – Бургас, Айтос, Несебър, община Поморие, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Бургас. Все още горят 5 огнища, а много силният вятър е предпоставка за разпространение на огъня. 

През вчерашния ден горски пожари имаше и в районите на ДГС Средец, ДЛС Женда, ДГС Царево, ДГС Панагюрище, ДГС Пирдоп, ДЛС Балчик, като в ДГС Средец, възникнаха общо три пожара, само при един от който са опожарени около 200 дка горски територии, 50 от тях върхово. Пожарите в останалите стопанства са засегнали предимно сухи треви и храстова растителност. 

В сравнение с първата половина на м. август на миналата година, експертите отчитат спад на възникналите горски пожари с почти 50 % и 8 пъти по-малко опожарени горски територии. Според тях, причината за добрата тенденция са сравнително благоприятните метеорологични условия в страната, както и превантивните мерки, които горските служители предприемат. 

Продължават и съвместните проверки от служители на регионалните структури на ИАГ и ГДПБЗН, в местата със завишени туристически потоци, попадащи в близост или в горски територии на страната. В хода проверките се следи за спазването на противопожарните мерки и правила, в т. ч. и за наличието на запалени открити огнища на нерегламентирани за целта места. От началото на съвместната инициатива до настоящия момент са образувани административнонаказателни производства спрямо 6 физически лица, запалили открит огън в горски територии на нерегламентирани за тази цел места. 

Експертите напомнят, че голяма част от пожарите възникват извън горски територии и впоследствие навлизат в гората. В тази връзка е необходимо стриктно спазване на мерките за пожарна безопасност при пребиваване в или в близост до горските територии, както и по време на извършване на селскостопански дейности. 

Пожароопасният сезон продължава до края на м. октомври.