Наслука: Откриват ловния сезон

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СЛИВЕН

Поздравява ловците, служителите от горските и ловните стопанства и всички природолюбители с откриването на 

ЛОВЕН СЕЗОН 2023-2024 г.!

В България няма ловец, природолюбител или обикновен гражданин, който да не е спирал изумен пред удивителната красота на българската гора!

Ловът е емоция и страст, ловът е приятелство и отмора, ловът е и точен мерник. Но преди всичко ловът е грижа за природата и за дивеча. 

Нека не забравяме, че и в години на трудности и предизвикателства, ловците винаги са успявали да опазят дивечовите популации. Тъкмо затова изказваме благодарност към всички български ловци с пожелание да бъдат все така отговорни стопани на горското и дивечовото ни богатство! Припомняме, че сме в разгара на пожароопасния сезон и призоваваме всички посетители на българската гора да бъдат отговорни и внимателни поради повишената опасност от предизвикване на пожари в природата.

Уважаеми ловци,

Спазвайте всички мерки и изисквания за безопасен лов, защото съхраняването на човешкия живот и опазването на българската гора са най-важни!

Успешен сезон, сговор в дружинките и

НАСЛУКА!

От ръководството

на ЮИДП ДП Сливен