Петвековен дъб расте край Заберново

Петвековен дъб от вида Благун (Quercus frainetto) расте край с. Заберново, съобщиха от Дирекция на Природен парк "Странджа". 

Дървото се намира в ляво по пътя към защитена местност Петрова нива, в землището на с. Звездец, общ Малко Търново, местност Тончо пазлак.

Обиколка му в момента на ниво гърди е 6 метра, а диаметърът на стеблото е близо два метра. Височината е близо 24 м, а възрастта около 480 г. Дървото е в отлично здраве и може да надживее още доста поколения след нас, твърдят специалисти от горската гилдия.

Обявено е за защитено през ноември 1984 г. Тогава височината му е била 21 м., а обиколката – 5 метра и половина.

Според видния лесовед инж. д-р Дико Патронов обаче благунът е най-малко на 700 години.

Ето какво съобщи д-р Патронов:

Върху посочената в публикацията възраст на гигантския благун може да се спори. При обявяването му през 1984 година е посочена възраст 400 години. Считаме че това е било силно занижена възраст и определя средногодишен приръст по диаметър над 4мм. 

Твърде висок за тези месторастения и възраст. 

Мотивът за това са данни които получихме от горунови и благунови стъбла от резервата Узунбужак на които направихме пълен стъблен анализ. При 220 годишна възраст дърветата имаха среден приръст по диаметър 3мм. При по-добри месторастения отколкото на благуна от Звездец! 

Дори и да приемем данните от Узунбужак, това означава, че благунът е минимум на 700 г. И вероятно повече, защото с нарастването на възрастта прираста по диаметър намалява.