Eто кои са най-добрите лесовъди /снимки/

На националното откриване на „Седмицата на гората” по традиция се връчиха наградите на най-изявените лесовъди и служители по контрола върху дейностите по опазването на горските територии за 2023 г.

Носител на най-високото отличие "Лесовъд на годината" за 2023 е инж. Здравко Бакалов – директор на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян с подгласници инж. Николай Вълчанов - директор на Държавно горско стопанство - Царево, инж. Антон Бамбалов - заместник-директор на Регионална дирекция по горите - Пловдив и инж.Иван Герин – зам.-директор на Държавно горско стопанство – Елешница.

Призът „За цялостен лесовъдски принос“ получи инж. Здравчо Тодоров, директор на Регионална дирекция по горите - Кюстендил. Носител на наградата „За значителен принос за популяризиране и повишаване имиджа на лесовъдската професия“ е инж. Николай Василев, началник на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“ в дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в Министерство на земеделието и храните.

Наградите „Служител по контрола и опазването на горските територии за 2023 г.“ получиха Пламен Петков - главен специалист горски инспектор от РДГ-София, Чавдар Стоилов - главен специалист горски инспектор от РДГ-Кърджали, Салим Байрактар - главен специалист горски инспектор от РДГ-Стара Загора.

С плакет на ИАГ и грамота беше удостоен за дългогодишна и образцова служба в системата на горите и като дългогодишен преподавател в катедра „Дендрология“ в Лесотехнически университет посмъртно доц. д-р Величко Гагов. 

Тази година плакети на ИАГ и грамоти бяха връчени на инж. Стефан Самаринов за „Най-добра лесовъдска практика 2024“, на фирма „Анакай Форест“ ЕООД за „Най-добър горски предприемач – 2024“. Наградени бяха инж. Стефан Аврамов за успешно организиране на управлението и стопанисването на горите на община Струмяни, инж. Илия Дамов от Общинска администрация Приморско за успешно прилагане на принципите на многофункционалност и ефективност при стопанисването на горите и техник-лесовъд Марин Комитов от Общинско предприятие Средец за успешно създадена организация за стопанисване и опазване на горите, както и за мащабни залесявания в увредени гори.