ЮИДП проведе среща с лесовъди ветерани в Седмицата на гората

По покана на “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен на среща по повод Седмица на гората, се събраха лесовъди ветерани, работили дълги години в управлението на горските стопанства в обхвата на предприятието, за да отбележат професионалния си празник.  

Събитието започна с емоционално обръщение от директора на ЮИДП инж. Димчо Радев към присъстващите доайени на българската гора. Той им благодари и ги призова за активно участие в съвременното управление на горите, защото в наши дни техните съвети и опит изглеждат най-нужни. 

“При нас няма творчество, ние следваме Вашите следи. Искам да Ви уверя, че горите са в добри ръце и се стопанисват с разум и сърце. Тази седмица трябва да празнувате най-много Вие, защото без Вашия професионализъм и безценен опит, който сме наследили, нямаше да успеем в тежката мисия на лесовъда. От името на ръководството и колектива на Югоизточно държавно предприятие - Благодаря!”, заяви в обръщението си инж. Радев. 

Лесовъдите ветерани, с помощта на по-младите си колеги от предприятието, заедно извършиха символично залесяване в м. Ормана на няколко туи.  

С много сантиментални спомени и лесовъдски истории премина събитието. Присъстващите благодариха на директора и на цялото ръководство на ЮИДП за приятната среща и всички си пожелаха до нови срещи.