НАП издирва собственици на втори дом, за да им върне парите

НАП издирва хиляди добросъвестни собственици на „втори” дом в курортните комплекси, за да им върне надвзети суми.

Причината е, че имотите им са били обложени неправомерно с по-висока ставка.

Затруднението на общините идва от промените в Закона за местните данъци и такси, приети през есента на 2018 г. Те предвиждат имоти, които се намират в курортните населени места и не са основно жилище, да се облагат с по-висока ставка. Целта е повече собственици на ваканционни имоти да плащат данък върху получените от наем доходи.

Промените влязоха в сила от началото на 2019 г. и се отнасят до „втори” имот, който не е регистриран по Закона за туризма – апартаменти в хотели или жилища, разположени в над 140 български курорта.

За тях общинските съвети трябваше да гласуват по-висок данък сгради - от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка за имотите, разположени в балнеолечебни, планински и морски курорти от национално значение и от 4,5 до 6 на хиляда за имотите в останалите населени места, определени като курорти. 

За сравнение - ставката за жилищата в останалите населени места в страната е в рамките на между 0,1 до 4,5 на хиляда. В началото на април Конституционният съд отмени по-високия имотен данък в курортите, което доведе до необходимостта от масово връщане на пари от общините.

„В момента цялата приходна администрация е ангажирана да преизчислява данъците и да кани гражданите човек по човек, за да си получат надвнесените пари по банков път“, каза кметът на общината и заместник-шеф в сдружението на общините Донка Михайлова, цитиран от в-к „Монитор”. 

Експерти по местни данъци коментираха, че има вариант, ако гражданите имат други задължения, разликата да бъде приспадната. Но тези данъци не могат да бъдат приспаднати от бъдещи вземания, гласи Законът за местните данъци и такси. 

Експертите в общините трудно откриват собствениците на имотите. Това създава хаос не само за администрациите, но и за изрядните платци, които трябва да покажат пред общината документ от банка за тяхна сметка, по която да бъдат преведени парите.