Бургас изпревари София по въведени в експлоатация жилищни сгради

Въведените в експлоатация жилищни сгради в България през второто тримесечие са се увеличили с 10,5% на годишна основа, а жилищата в тях са намалели с 1,5%,

сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Област Варна е лидер по въведени в експлоатация жилищни сгради, а София е едва на четвърто място, показват данните на националната статистика.

Между април и юни у нас са били въведени в експлоатация 632 жилищни сгради, а жилищата с тях са били 2250. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 60 повече, а жилищата в тях намаляват с 34.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Варна – 101 с 569 жилища в тях. Следват област Пловдив с 63 сгради и 211 жилища в тях и Бургас с 56 сгради и 369 жилища в тях. София е едва на четвърто място с 47 жилищни сгради и 215 жилища в тях. На фона на обезлюдяването на населените места в Северозападна България, в Монтана през второто тримесечие няма нито една въведена в експлоатация жилищна сграда, а във Видин и Враца има само две с по две жилища в тях. Само две жилищни сгради с 4 жилища в тях са въведени в експлоатация и в Смолян.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35,8%), следват тези с три стаи (34%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,1%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2019 г. е 201,7 хил. кв. м, или с 2,5% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ се увеличава с 14,3% до 144,8 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 90,6 кв. м през второто тримесечие на 2018 г. на 89,6 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин – 225,5 кв. м, и Силистра – 192,8 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград – 56,2 кв. м, и Велико Търново – 64,3 кв. метра.