Ръст в цените само при имоти с уникални характеристики

През 2020 година можем да кажем, че печеливши на пазара ще бъдат адекватните участници – както продаващите и купуващите, така и посредниците и кредитиращите институции. 

В това е категорична Деница Георгиева, административен директор, „Явлена“.

Надценени имоти, собственици с нереални очаквания, неконкурентни банкови продукти просто ще бъдат извън играта. Изборът на пазара в момента е достатъчно широк, информацията за купувачите – разбираема и обширна, за да могат да взимат информирани и добре претеглени решения. В този смисъл ръст в цените можем да очакваме единствено при имоти с уникални характеристики, които реално предлагат добавена стойност, а на някои места можем дори да наблюдаваме лек спад, смята Деница Георгиева.

Предлагането ще продължи да се увеличава, особено при т.нар. ново строителство, което ще окаже допълнителен натиск върху цените.