Жилищното строителство не може да догони търсенето

Какъв беше жилищният пазар у нас през изминалата година през погледа на предприемач:

Георги Шопов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП):

През 2021 г. в сектора на жилищното строителство се наблюдава динамика и продължаващо изграждане на нови проекти, които все още не могат да догонят търсенето. Интересът е много голям и сделките са активни. Породената от здравната криза несигурност и икономическите сътресения карат хората да търсят сигурно вложение за парите си. Сделките в България през първото полугодие на 2021 г. са с 14% повече спрямо същия период на 2019 г., а ръстът на цените е с 6%, главно поради по-голямото търсене от предлагането.

Сред ключовите фактори, които ще окажат най-силно влияние в строителния сектор тази година, е вътрешната миграция. Хората търсят опции за живот в големите градове поради по-добрите условия там. През 2022 г. този процес постепенно ще продължи.

Наблюдава се и положителна тенденция много български граждани, които са работили в чужбина, да се завръщат в България. Независимо от разликите в семейния статус и професионалното направление на тези купувачи, техният избор за покупка на жилище се очаква да бъде фокусиран преди всичко отново към големите градове. И през 2022 г. предлагането няма да съумее да задоволи търсенето.

Според НАСП цените през тази година ще се повишат с около 17%. Основната причина за това е ускоряването на инфлацията. Налице е сериозна парична маса, която е пусната в обращение. В момента при строителството поскъпването на материалите е с 27% за 2021 г., което неминуемо ще рефлектира в ръст на ценовите нива.