Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти събира на едно място представителите на бранша, като предоставя всички необходими данни за осъществяване на информиран избор от страна на потребителите на този тип услуги. 

През първото тримесечие на 2021 г. са издадени разрешителни за строеж на 1 546 жилищни сгради с 8 775 жилища в тях и 1 027 989 кв. м площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 93 208 кв. м РЗП и на 1 117 други сгради с 580 046 кв. м РЗП.