Наблюдава се висока активност и на имотния, и на кредитния пазар – ипотечните кредити са се увеличили с 20% за първото тримесечие на годишна база. Цените на имотния пазар стават все по-високи, пазарът става все по-горещ. Това се дължи както на инфлацията и желанието на хората да инвестират парите си, така и на ниските лихви по ипотеките, които също са стимул.